Formandens beretning for Hillerød Fægteklub 2019

Ved udgangen af 2019 var der 19 børne- og 10 voksenmedlemmer i klubben. Medlemstallet er faldet med 4 medlemmer til 29.

Året har budt på mange glade fægtetimer i salen og ude i det fri. Vi har i løbet af året hjulpet vægtløfter-klubben med en dejlig fægte eftermiddag, afholdt 2 fægte weekend arrangementer samt våbendage og juleafslutning.

Året bød igen i år på deltagelse ved Hillerød Slotssø Byfest, hvor vi havde en fægtepiste klar. Det var en stor succes hen over weekenden d. 31/8 – 1/9, hvor der konstant var besøgende på pisten. Stævne deltagelsen har desværre ikke været helt god nok. Vi skal opfordre fægterne til at deltage i flere stævner. Når man har været sammen til stævne, giver det en mere målrettet træning i hverdagen. Klubben kan ikke mønstre træner-deltagelse hver gang ved stævner, og jeg vil opfordre forældrene til at koordinere med hinanden og med trænere ang. evt. kørsel.

På trænersiden er det Alexander der træner onsdagsholdet, hvor der ugentligt kommer ca. 12- 15 fægtere. Steff træner torsdagsholdet som er velbesøgt af både unge og voksenmedlemmer ca. 8-12 fægtere hver gang.

Udstyrssiden har det pt. slemt. Vi mangler kårder og der er tiltrængt en reparation af stort set alt. Der skal igen i foråret være en reparationsdag.

Den nye Cafe Væbneren er godt udstyret med gode border og stole samt tekøkken og plads til en fægte-piste, dog mangler den sidste afklaring omkring overskydende møbler. Dette samlingspunkt for forældre og medlemmer skal vedligeholdes og bruges, både som mødested og som værksted, hvor vi kan reparere klubbens og medlemmers udstyr. Vi ser især frem til de mange weekendarrangementer, der nemt kan afholdes i vores store klublokale😊

Vi har haft et godt og til sjovt samarbejde og vil fortsætte med dette. Stor tak til Erik, der i år fik klubbens pris for sin rolle som kasserer og for at holde fanen højt under en regnfuld formiddag ved slots-sø byfesten.

Tak for et godt år!

Rune Raskmark Rønne

Formand Hillerød fægteklub februar 2020.